Zaznacz stronę

Świadczenia Rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy

 

Posiłek w szkole i w domu

Gmina Kuźnica podpisała umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadanie własnego gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 Zadanie jest realizowane...

czytaj dalej

Informator

Informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie powiatu sokólskiego....

czytaj dalej

Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeńśtwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 ze zm.) przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi. ...

czytaj dalej

Dane teleadresowe Instytucji

Informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie powiatu sokólskiego (2023)...

czytaj dalej

Przemoc domowa

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało oraz opublikowało tzw. „Plan awaryjny” dla osób doświadczających...

czytaj dalej