Zaznacz stronę

Świadczenia Rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy

 

Posiłek w szkole i w domu

Gmina Kuźnica podpisała umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadanie własnego gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 Zadanie jest realizowane...

czytaj dalej

Realizacja programu Czyste powietrze

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia...

czytaj dalej

Program ,, Czyste powietrze „

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do...

czytaj dalej

WSPIERAJ SENIORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora". Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się...

czytaj dalej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności gops.kuznica.ug.gov.pl Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych...

czytaj dalej