Zaznacz stronę

Świadczenia Rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy

 

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy uprzejmie informuje, iż od dnia 10.11.2021r., można składać deklaracje na produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w...

czytaj dalej

Posiłek w szkole i w domu

Gmina Kuźnica podpisała umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadanie własnego gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 Zadanie jest realizowane...

czytaj dalej

Realizacja programu Czyste powietrze

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia...

czytaj dalej

Program ,, Czyste powietrze „

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do...

czytaj dalej