Zaznacz stronę

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało oraz opublikowało tzw. „Plan awaryjny” dla osób doświadczających przemocy domowej.
Wskazany plan składa się z kilku enumeratywnie wymienionych czynności, jakie może wykonać osoba doświadczająca przemocy domowej.
Wśród wskazanych czynności znalazły się:
1. Obserwuj zachowania osoby agresywnej – oscylujące wokół analizowania sygnałów dotyczących eskalacji przemocy.
2. Jeśli masz dzieci – naucz je dbać o bezpieczeństwo. Wskazanie zakresu czynności, jakich można nauczyć dziecko, aby zwiększyć jego poczucie bezpieczeństwa w przypadku eskalacji przemocy.
3. Bezpieczne miejsce.
4. Przygotuj się do ewentualnej ucieczki. Lista rzeczy, o których warto pamiętać, przygotowując się do opuszczenia miejsca zamieszkania.
5. W sytuacji zagrożenia – „od czego zacząć”.
Wskazany plan stanowi swoistą pigułkę bezpieczeństwa dla osób doświadczających przemocy domowej.
Źródło:
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-12/plan_awaryjny_dostepny.pdf