Zaznacz stronę

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy

ul. Plac Tysiąclecia PP 1, 16-123 Kuźnica

godziny pracy:

poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

tel. 85 722 92 99 – pomoc społeczna

tel. 85 722 92 96 – świadczenia rodzinne

tel. 85 722 92 96 – Kierownik GOPS

fax: 85 722 92 96

e-mail: gops@kuznica.ug.gov.pl

Adres skrytki ePUAP, za pomocą której można doręczać (przedkładać) dokumenty elektroniczne do GOPS w Kuźnicy:
/gopskuznicapodl/SkrytkaESP