Zaznacz stronę

Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  W KUŹNICY Zespół Interdyscyplinarny w Kuźnicy jest elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stanowi metodę pracy, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji,...