Zaznacz stronę

Program „Dobry Start 300 +”

Świadczenie „Dobry start” Świadczenie dobry start nie jest uzależnione od dochodu. Świadczenie dobry start przysługuje nw. osobom, w wysokości 300,00 zł. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców...