Zaznacz stronę

Świadczenia Rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy

 

Fundusz Alimentacyjny Okres zasiłkowy 2022/2023

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego...

czytaj dalej

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Ruszył Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan...

czytaj dalej

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy uprzejmie informuje, iż od dnia 10.11.2021r., można składać deklaracje na produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w...

czytaj dalej

Posiłek w szkole i w domu

Gmina Kuźnica podpisała umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadanie własnego gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 Zadanie jest realizowane...

czytaj dalej

Realizacja programu Czyste powietrze

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia...

czytaj dalej