Zaznacz stronę

Zaktualizowane bazy teleadresowe

Zaktualizowane bazy teleadresowe podmiotów realizujących programy korokcyjno-edukacyjne oraz psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową....

Posiłek w szkole i w domu

Gmina Kuźnica podpisała umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadanie własnego gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 Zadanie jest realizowane...

Informator

Informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie powiatu sokólskiego....