Zaznacz stronę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19.
W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia.
Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, opłacenie rachunków.
WAŻNE: Zrobienie zakupów i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior pokrywa koszt zakupów, opłat.
Pomoc przeznaczona jest dla seniorów Gminy Kuźnica, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb (np. kwarantanna, izolacja domowa).
Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z tej pomocy
zadzwoń na infolinię: tel. 22 505 11 11.
Twoja prośba zostanie przekazana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pracownik Ośrodka skontaktuje się z Tobą telefonicznie i ustali zakres pomocy,
której potrzebujesz.
Możesz również bezpośrednio skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kuźnicy:
tel. 85 7229 299, 85 7229 296