Zaznacz stronę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy uprzejmie informuje, iż od dnia 10.11.2021r., można składać deklaracje na produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie deklaracji.
Szczegółowe informacje pod nr tel . 85 722 92 99, oraz u pracowników socjalnych pokój nr 9.