Zaznacz stronę

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB ZAGROŻONYCH; DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW:

 Działanie nr. 3  PAŹDZIERNIK 2019
RADCA PRAWNY 08.10 WTOREK 15.30 – 18.30
15.10 WTOREK 15.30 – 18.30
22.10 WTOREK 15.30 – 18.30
     
SPECJALISTA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 01.10 WTOREK 15.30 – 18.30
15.10 WTOREK 15.30 – 18.30
22.10 WTOREK 15.30 – 18.30
     
PEDAGOG 01.10 WTOREK 15.30 – 18.30
18.10 PIĄTEK 15.30 – 18.30
23.10 ŚRODA 15.30 – 18.30
 
PSYCHOLOG 04.10 PIĄTEK 15.30 – 18.30
09.10 ŚRODA 15.30 – 18.30
16.10 ŚRODA 15.30 – 18.30

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

  1. PIŁSUDSKIEGO 8

16-100 SOKÓŁKA

tel. 85 711 08 61, 85 711 08 23

Szukasz pomocy, porady, wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych

Oferujemy pomoc DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SOKÓLSKIEGO dzieciom, młodzieży
i rodzicom, osobom starszym, samotnym. Wsparcie znajdą też osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny BORYKAJĄCE SIĘ Z PROBLEMEM PRZEMOCY.

 

PRZYJDŹ SAM, Z RODZINĄ LUB ZADZWOŃ

Wszelkie porady udzielane są bezpłatnie

W razie potrzeby zapewniamy opiekę nad dziećmi dla uczestników grupy wsparcia. Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem telefonu:

tel. 85 711 08 61, 85 711 08 23

Działanie nr. 5 PAŹDZIERNIK 2019
GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH;ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ 05.10 SOBOTA 14.30 – 17.00
19.10 SOBOTA 14.30 – 17.00

w związku z realizacją projektu „Powiat Sokólski dodaje mocy w działaniu przeciw przemocy”
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- Edycja 2019 r.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Priorytet II: „Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych
i doznających przemocy w rodzinie”.