Zaznacz stronę

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy uprzejmie informuje, iż od dnia 10.11.2021r., można składać deklaracje na produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w...

Posiłek w szkole i w domu

Gmina Kuźnica podpisała umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadanie własnego gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 Zadanie jest realizowane...

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności gops.kuznica.ug.gov.pl Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych...